sòng bạc trực tuyến Điều khoản sử dụng

1. Quy định chung

1.1. Các quy tắc này quy định mối quan hệ giữa khách truy cập/người dùng/khách hàng và nhà thầu để cung cấp dịch vụ.

1.2. Nhà thầu đăng thông tin về các dịch vụ được đề xuất trên trang web, các thông tin khác liên xổ số ba miền hôm nay minh ngọc quan đến các hoạt động của nhà thầu. Sửa đổi, bao gồm thông tin về việc cung cấp dịch vụ trên Trang web và giá trị của chúng, được thực hiện bởi nhà thầu đơn phương mà không cần thông báo trước cho người dùng. Thông tin là hợp lệ trước khi nhà thầu thực hiện các thay đổi phù hợp, trừ khi được chỉ định bởi nhà thầu.

1.3. Sự đồng ý đầy đủ và vô điều kiện và áp dụng các quy tắc này là vị trí của một xs dien toan thu 6 ứng dụng của khách hàng theo cách được thiết lập trên trang web.

2. Các thuật ngữ được sử dụng

2.1. Khách truy cập trang web là một người đã đến trang web mà không có mục đích đăng một ứng dụng.

2.2. Người dùng là khách truy cập trang web chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và muốn đăng một ứng dụng trên Trang web.

2.3. Khách hàng là người dùng đã đăng một ứng dụng trên trang web.

Địa chỉ công ty

2.5. Trang web là một trang web internet thuộc về nhà than tai xo so thầu đặt trên Internet tại https://oc-market.com/, nơi các dịch vụ được trình bày.

2.6. Dịch vụ - Dịch vụ thông tin được cung cấp bởi nhà thầu và có sẵn cho các ứng dụng trên trang web.

2.7. Ứng dụng là một yêu cầu được thực hiện đúng cho khách hàng để cung cấp dịch vụ được chọn trên trang web.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

3.1. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của mình khi gửi mẫu đơn đăng ký trên trang web, khách hàng cung cấp cho nhà thầu sự đồng ý của mình đối với việc xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình theo Luật Liên bang số 152-з trên dữ liệu cá nhân, ngày 07.27.2006 trong nhiều cách khác nhau cho các mục đích được quy định trong Thỏa thuận này.

3.2. Nhà thầu sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho:

  • thực hiện bởi các ứng dụng khách hàng trên trang web;
  • Phản hồi với khách hàng.

3.3. Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi nhà thầu:

  • Số điện thoại khách hàng;
  • Địa chỉ email của khách hàng.

3.4. Nhà thầu cam kết không tiết lộ thông tin nhận được từ khách hàng. Hơn nữa, việc tiết lộ thông tin không được coi là vi phạm nghĩa vụ khi nghĩa vụ tiết lộ đó được thiết lập bởi các yêu cầu của luật pháp hiện hành của Liên bang Nga.

4. Quy định cuối cùng

4.1. Nhà thầu có quyền thực hiện các thay đổi đơn phương trong các quy tắc này. Những thay đổi trong các điều kiện của các quy tắc này có hiệu lực sau khi xuất bản trên trang web.